Vyberte stránku

Imprint

Identifikace vydavatele – provozovatele těchto webovských stránek umístěných na doméně ortopedievamberk.eu.

Tento imprint byl naposledy aktualizován 30. 7. 2022.

Vlastníkem těchto webovských stránek je:

MUDr. Jana Klapalová
Náměstí Dr.Lutze 253
51754 Vamberk
Česká republika

Email: jklapa@tiscali.cz
Telefonní číslo: +420 604 766 662

IČO: 71172297
Odpovědná osoba: MUDr. Jana Klapalová

  1. Obecné

1.1 Jsme vedeni v národním registru poskytovatelů zdravotních služeb ID záznamu: 61906, druh zařízení: Samostatná ordinace lékaře specialisty.

1.2 Kupujícímu vzniká právo na poskytnutí a užívání služeb zaplacením celé ceny objednaných služeb.

1.3. Poskytovatel je ve vztahu ke klientovi vázán etickým kodexem České lékařské komory ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku internetová adresa: https://www.lkcr.cz/doc/cms_library/10_sp_c_10_eticky_kodex-100217.pdf

1.4. Vyřizování stížností spotřebitelů a pacientů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@ortopedievamberk.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

1.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a kupujícím ze smlouvy.

1..6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES 9/11 (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

1.7. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě licence České lékařské komory. Kontrolu a dohled provádí v rámci své působnosti Česká lékařská komora, se sídlem Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9. Platformu pro řešení stížností naleznete zde:   https://www.lkcr.cz/problematika-stiznostni-agendy

1.8. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.